Jak vládní balíček ke konsolidaci veřejných financí změnil benefity? Pokud bychom chtěli odpověď shrnout do jediné věty, zněla by zhruba takto: Proměnil je zcela, protože kompletně otočil základní náhled.

Ke změně náhledu dochází po téměř 30 letech a nese se hlavně v duchu omezení pro zaměstnavatele. „Firmy musejí o nastavení svého benefitního mixu více přemýšlet, protože se například zavedl limit pro osvobození benefitů pro volný čas. Ve všech firmách se tak musí zavádět evidence těchto benefitů a část firem právě kvůli limitu benefity omezila. Společnosti tak musejí vynaložit větší úsilí, aby našly zajímavý benefitní balíček, který jim pomůže udržet stávající a přilákat nové zaměstnance,“ říká Martina Machová, HR ředitelka společnosti Pluxee (dříve Sodexo Benefity).

Zmiňovaná změna náhledu se týká danění benefitů. Daňové břemeno a spolu s ním také odvody na zdravotní, sociální a nově i nemocenské pojištění se totiž od 1. ledna 2024 přenesly na zaměstnance (za které ale zadministruje a odvede příslušné částky zaměstnavatel v rámci mzdové agendy). „Daně a odvody se ale platí jen tehdy, když zaměstnanci dostanou od firmy nadlimitní plnění,“ zdůrazňuje Machová.

Zatímco výše prvních dvou se bude každoročně měnit, protože se odvíjí od inflace (stravování) a výše průměrné mzdy (volnočasové benefity), poslední zůstává neměnný. „Pokud se firma bude v letošním roce držet těchto limitů, zaměstnanci nebudou z těchto částek odvádět žádné daně ani pojištění,“ připomíná Machová a přidává výpočet, jak vysokou částku nepodléhající žádným odvodům může každý zaměstnanec v benefitech za rok dostat.

Finanční produkty

V této oblasti se nově zavádí pojem daňově podporované produkty spoření na stáří. Souhrnný limit, do kterého je toto plnění na straně zaměstnance osvobozené od daní a odvodů, zůstává stejný, a to 50 000 Kč za rok. Pro firmy je zároveň tato částka daňově uznatelným nákladem.

„Z příspěvků přesahujících limit 50 000 Kč musí zaměstnavatel odvést zdravotní a sociální pojištění. A na straně zaměstnance se pak nadlimitní příspěvek chová jako mzda a podléhá stejnému zdanění i odvodům,“ dodává Machová

Stravování

Zaměstnavatel má tři možnosti, jak svým zaměstnancům přispívat na stravování – závodní jídelna, stravenka (papírová i digitální v podobě stravenkové karty) a stravovací paušál. „Od 1. ledna se podmínky při poskytování příspěvku na stravování sjednotily pod jednotným označením příspěvek na stravování,“ říká Martina Machová.

„Na straně zaměstnavatele je příspěvek na stravování v jakékoli výši účtován na vrub daňových nákladů. To znamená, že firmy si mohou odečíst z daní plnou hodnotu stravování, ať mají firemní jídelnu, využívají stravovací paušál nebo stravenky,“ vysvětluje Machová a přidává příklad:

Volnočasové benefity

„Právě tato oblast budí největší vášně a je pravda, že vnáší do systému komplikace. Jednak se zavedl souhrnný limit, do kterého toto plnění nepodléhá zdanění, a za druhé je problém rozlišit, co se do něj počítá a co nikoli,“ říká Machová.

„Všechno plnění je potřeba načítat průběžně na mzdovém listu a upozorňovat na něj zaměstnance na výplatnici, abyste v prosinci nezjistili, že konkrétní zaměstnanec už v červenci překročil limit, a tudíž jste mu jej už v srpnu měli dodanit. Danění totiž má být průběžné,“ upozorňuje Machová.

„Pokud jde o zaměstnavatele a třeba výše uváděný sportovní a relaxační koutek, tak náklady na jeho jsou daňově uznatelné, naopak náklady na pořádané hromadné akce jsou z pohledu firmy nedaňové,“ připomíná.

Foto: Pluxee

O nové značce Pluxee

Od ledna 2024 se Sodexo Benefity v České republice přejmenuje na Pluxee. Sodexo Benefity, přední světový partner v oblasti zaměstnaneckých benefitů a angažovanosti, dostává nové jméno Pluxee proto, aby lépe pomohl firmám se změnami na pracovním trhu a s očekáváním jednotlivých zaměstnanců v oblasti well-beingu a pracovního naplnění a aby podpořil svou strategii růstu prostřednictvím vytvoření větší hodnoty pro všechny cílové skupiny. Přijetím nové identity se chce Sodexo Benefity výrazněji odlišit od konkurence na mimořádně dynamickém trhu.

Pluxee umožní svým klientům podporovat značku zaměstnavatele tím, že svým zaměstnancům nabídne inovativní a personalizovaná řešení, a to tváří v tvář velkým změnám na pracovním trhu. Cílem Pluxee je pomoci každému zaměstnanci užívat si více toho, na čem mu skutečně záleží.

Více informací zde: https://blog.sodexo.cz/sodexo-benefity-se-stane-pluxee

Napsat komentář