Kromě značky Vodafone na českém trhu funguje i značka Vodafone Business, která zahrnuje produkty a služby pro firemní zákazníky. Ta nyní výrazně rozšíří svou nabídku takzvaných managovaných služeb se zaměřením na kybernetickou bezpečnost, řízení datových sítí, cloudové technologie nebo internet věcí. Jde o investici, která během čtyř let dosáhne bezmála 750 milionů korun a která přispěje k digitalizaci českých firem a průmyslu.

Téměř sedm desítek nových lidí přijme a 750 milionů korun investuje během čtyř let společnost Vodafone Czech Republic do oblasti ICT a managovaných služeb. Jde zejména o řešení v oblasti internetu věcí, kyberbezpečnosti (včetně expertízy k tématu nové evropské směrnice NIS2) nebo o cloudové služby. Dále o služby podporující moderní způsoby práce jako Microsoft 365, Microsoft Copilot nebo Google Workspace. Stejně tak o softwarově řízené firemní sítě (například SD-WAN) a 5G privátní sítě. To vše firma nabízí podnikům pod značkou Vodafone Business.

„Podpoříme růst podnikání v nejrůznějších odvětvích, regionální rozvoj i digitální transformaci, pokud jde o budoucnost práce, vyšší efektivitu nebo o zlepšování bezpečnosti dat firem i institucí. Managované služby znamenají, že nejen dodáme IT řešení, ale také odborníka, garanci nebo třeba dohled, který se o IT řešení bude dál starat a podle zákazníkových potřeb ho optimálně upravovat,“ říká Veronika Brázdilová, viceprezidentka Vodafonu pro firemní zákazníky.

Stamilionové investice Vodafonu půjdou jak do rozvoje jeho ICT služeb, tak i do expertízy lidí v této oblasti. „Cílem je příjmy v oblasti ICT služeb minimálně zdvojnásobit,“ dodává Veronika Brázdilová.

O společnosti Vodafone

Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. Naším cílem je „spojovat pro lepší budoucnost“ a naše odborné znalosti a rozsah působení nám dávají jedinečnou příležitost dosáhnout pozitivní změny pro společnost. Naše sítě udržují rodiny, přátele, firmy i vlády ve spojení a hrajeme zásadní roli při udržování chodu ekonomik a kritických odvětví, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Vodafone je největším operátorem mobilních a pevných sítí v Evropě a Africe. Poskytujeme mobilní a pevné služby více než 300 milionům zákazníků v 17 zemích a v dalších 45 zemích spolupracujeme v oblasti mobilních sítí s partnery. Máme jednu z největších platforem internetu věcí na světě. V Africe obsluhují naše finanční technologické nástroje přes 76 milionů zákazníků v osmi zemích – spravují tak více transakcí než kterýkoli jiný poskytovatel.

V České republice poskytuje Vodafone služby více než 4,5 milionu zákazníků – zhruba 4 miliony připadají na mobilní služby, dalších přibližně 700 tisíc na fixní služby, kde Vodafone posílil svou pozici po integraci společnosti UPC Česká republika. Podporujeme diverzitu a inkluzi prostřednictvím našich politik v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, celosvětově s pomocí internetového připojení posilujeme postavení žen a obecně zlepšujeme přístup ke vzdělání a digitálním dovednostem. Respektujeme všechny jednotlivce bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, kulturu nebo náboženství.

Vodafone rovněž dělá významné kroky ke snížení dopadu svého podnikání na planetu. Jde například o nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů po celém světě i o opětovné použití, další prodej nebo recyklaci 100 % našeho nadbytečného síťového vybavení nejpozději od roku 2025. Firma také postupně snižuje emise skleníkových plynů z provozu i z dodavatelského řetězce. Díky těmto krokům chce Vodafone dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality. Více informací na www.vodafone.cz.

Napsat komentář