Od jmenování Maneva si Epson slibuje urychlení přechodu na udržitelný provoz a posílení hodnotové nabídky udržitelných produktů s technologií Epson.

Společnost Epson Europe jmenovala Borise Maneva svým novým ředitelem pro udržitelnost. Jeho jmenování přichází v době, kdy se společnost snaží urychlit plnění svého programu udržitelnosti a dekarbonizace, jehož cílem je do roku 2050 dosáhnout uhlíkové negativity a nulového využívání podzemních zdrojů v souladu se střednědobou strategií, environmentální vizí a závazky společnosti.

Boris Manev nastoupil do společnosti Epson v roce 2011 jako specialista na životní prostředí a v roce 2018 byl jmenován vedoucím pro udržitelnost a vládní záležitosti společnosti Epson EMEAR. Před nástupem do společnosti Epson pracoval s norskou ekologickou nevládní organizací propagující udržitelné technologie v EU a ve své domovské zemi Makedonii spoluzaložil ekologické hnutí mládeže a nevládní organizaci, jejichž cílem bylo zvýšit povědomí mladých lidí o udržitelnosti.

Manev se ke jmenování vyjádřil následovně: „Společnost Epson má dlouhou historii výroby energeticky účinných, kompaktních a precizních produktů a v současnosti je vnímána jako lídr v oblasti udržitelných technologií. Těším se na další urychlení přechodu k udržitelnosti ve všech oblastech našeho působení. Ten zahrnuje naplnění environmentální vize dekarbonizace do roku 2050 a propagaci hodnotové nabídky našich udržitelných produktů a služeb.

Epson má pro udržitelnost skvělý, oddaný, zapálený a vysoce kvalifikovaný tým, takže se těším, až využijeme naše společné znalosti k poskytování udržitelnějších technologií zlepšujících kvalitu života v komunitách a společnostech, které jsou našimi zákazníky po celé Evropě. Obzvlášť se nemohu dočkat, až ukážeme, jak se zisk a udržitelnost mohou vzájemně doplňovat a jak lze integrací udržitelnosti do podnikových obchodních modelů a programů sladit krátkodobou ekonomiku s dlouhodobými cíli udržitelnosti,“ říká Boris Manev, který je držitelem bakalářského titulu v oboru mezinárodní ekonomie a mezinárodní komunikace na Americké univerzitě v Paříži a inženýrského titulu v oboru řízení životního prostředí a zdrojů na Vrije Universiteit v Amsterdamu.

O společnosti Epson

Společnost Epson je globální technologický lídr, jehož filozofie efektivních, kompaktních a precizních inovací obohacuje životy a pomáhá vytvářet lepší svět. Společnost se zaměřuje na řešení společenských otázek prostřednictvím inovací v oblastech domácího, firemního, komerčního a průmyslového tisku, výroby, projekce a zároveň životního stylu. Cílem společnosti Epson je do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality a eliminovat používání vyčerpatelných podzemních zdrojů, jako jsou ropa a kovy.

Globální korporace Epson Group vedená společností Seiko Epson Corporation se sídlem v Japonsku dosahuje ročních prodejů v hodnotě přes 1 bilion JPY.

Napsat komentář