Společnost REMA Battery získala od Ministerstva životního prostředí (MŽP) oprávnění k provozování kolektivního systému. Splnila totiž všechny podmínky dané novou legislativou a bude i nadále zajišťovat zpětný odběr vysloužilých přenosných baterií nebo akumulátorů. REMA tak může pokračovat ve své činnosti, v rámci které již čtrnáct let usnadňuje občanům, obcím, školám i firmám sběr odpadních baterií.

REMA Battery beze zbytku splnila všechny požadavky nového zákona o výrobcích s ukončenou životností, který nabyl účinnosti v roce 2021 a významně upravil podmínky provozu kolektivních systémů pro zpětný odběr odpadu. Potvrzuje to rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které společnosti udělilo oprávnění na dobu neurčitou. REMA Battery mimo jiné prokázala, že svým zákazníkům poskytuje dostatečně hustou síť pro zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií i akumulátorů, a zároveň podporuje edukaci v oblasti odpovědného chování.

„Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí nás těší. Věřili jsme, že oprávnění získáme. Na rozdíl od jiných kolektivních systémů REMA Battery vždy plní předepsané míry zpětného odběru a využití, svým zákazníkům přitom poskytujeme vysoce kvalitní servis. To potvrzují také rekordní výsledky, kterých jsme dosáhli v loňském roce, kdy jsme překročili hranici 600 tun zpětně odebraných baterií a akumulátorů,“ uvádí Tomáš Pešek, jednatel společnosti REMA Battery. „Zisk oprávnění samozřejmě vnímáme jako závazek do dalších let. Naší hlavní prioritou pro další období je udržení špičkové úrovně našich služeb. Chceme dále motivovat naše zákazníky, aby se chovali šetrně k naší přírodě a zodpovědně odevzdávali baterie a akumulátory,“ dodává Pešek.

REMA Battery v průběhu svého působení na českém trhu vybudovala a nastavila unikátní systém sběrné sítě, který tvoří páteř celého kolektivního systému. Zahrnuje veřejná i neveřejná sběrná místa pro zpětný odběr vysloužilých přenosných baterií a akumulátorů, který je zaměřen nejen na firmy a obce, ale i na konečné uživatele. REMA Battery letos představila inovovovaný vzdělávací program Odpad není k zahození, obohacený o on-line interaktivní hry. Cílem REMA Battery je podpořit odpovědný přístup a zvýšit hranici zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů.

O společnosti REMA Battery

Hlavními aktivitami společnosti REMA Battery je poskytování služeb zabezpečení zpětného odběru a recyklace přenosných baterií a akumulátorů.

Svým klientům REMA nabízí odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností, běžným spotřebitelům pomoc a jednoduché vyřešení starostí s vysloužilými bateriemi a akumulátory. Od roku 2010, od kdy provozuje systém pro zpětný odběr a recyklaci vysloužilých přenosných baterií a akumulátorů.

Podrobné informace najdete na adrese www.remabattery.cz.

Napsat komentář