Neriskovat a co nejrychleji využít výhodnou nabídku. Tak by se dal popsat letošní trend u firem a obcí, které neměly uzavřené kontrakty na energie. Za první kvartál jich podle dat společnosti MJEnergie uzavřela novou smlouvu hned polovina. Jedná se o výraznou změnu nejen oproti období energetické krize, ale i ve srovnání s předkrizovými roky, a to o zhruba 20 procentních bodů. Firmy také stále ve velké míře poptávají fotovoltaiku, ovšem pouze pro vlastní spotřebu. V následujících měsících lze u podniků očekávat i snahy o optimalizaci nákladů v distribuční složce.

Firmy a obce v letošním roce uzavírají nové smlouvy na plyn elektřinu velmi brzy. Ukazují to statistiky společnosti MJEnergie, která je objemově největším externím prodejcem energií pro firmy v České republice. „Po prvním kvartálu máme zasmluvněnou polovinu zákazníků, což historicky nepamatujeme. S posledními dvěma roky se tento stav nedá vůbec srovnávat. Zajímavé ale je, že množství zasmluvněných zákazníků převyšuje i období před energetickou krizí. Touto dobou měla totiž uzavřenou smlouva zhruba jen třetina klientů,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Jan Šmíd.

Podle něj je klíčovým faktorem psychologický efekt. „Zákazníci nechtějí riskovat jako poslední dva roky. Využili proto poklesu cen v prvních dvou měsících roku, kdy se hladina pohybovala i pod 70 eury za megawatthodinu, tedy i pod dlouhodobým očekáváním Světové banky,“ doplnil Jan Šmíd. Firmy v tomto směru využívají fixace nejčastěji na dva nebo na tři roky, oproti minulému roku se přitom z hlediska jejich množství jedná o naprosto opačný trend. Do loňských letních prázdnin totiž uzavřela kontrakt jen pětina firem, zbylých 80 procent pak smlouvy řešilo až na podzim.

Nejistota pramenící z geopolitických aspektů

Klíčovým faktorem v minulých dvou letech bylo u firem vyčkávání na lepší cenu, ta však v řadě případů nebyla k dispozici. Podniky proto čekaly až do poslední chvíle a konec roku byl z hlediska uzavírání kontraktů na elektřinu a plynu značně hektický. „Takoví hráči se na trhu budou vyskytovat i v letošním roce. Nicméně jejich podíl odhadujeme na 10 procent. Jedná se buď o subjekty, které vyčkávají do poslední chvíle na nejlepší cenu anebo o firmy, které nevnímají nový kontrakt na energie jako prioritu a řeší ho až na poslední chvíli,“ řekl obchodní ředitel společnosti MJEnergie.

Jedním z důvodů, proč firmy budou na uzavření smlouvy na energie letos pospíchat i v dalších měsících, je podle Šmída výrazná nejistota na trhu. Ačkoliv je plynu v zásobnících dostatek a s ohledem na blížící se léto bude dostatečně saturovaný i trh s elektřinou, klíčovým faktorem zůstává geopolitický aspekt. Typickým příkladem může být například riziko eskalace konfliktu na Blízkém východě, která by mohla zapříčinit nárůst cen obou komodit. „Trh je po událostech za poslední více než 2 roky opatrný a geopolitické faktory, které dříve neměly takovou váhu, nyní začínají být více rizikové,“ sdělil Jan Šmíd.

Fotovoltaika jen pro vlastní spotřebu

Z hlediska dalších trendů lze u firem stále pozorovat velký příklon k fotovoltaice, ačkoliv ve srovnání s panikou v předchozích dvou letech je zájem o něco nižší. Důvodem je i to, že zatímco dříve řada firem usilovala o vybudování fotovoltaické elektrárny i proto, že chtěla elektřinu dodávat do sítě, v současnosti podniky preferují toto řešení pouze pro vlastní spotřebu. Rozhodujícím faktorem je v tomto směru pokles výkupních cen elektřiny. „Ještě vloni jsme měli klienty, kteří za každou megawatthodinu obdrželi po započtení všech nákladů 3800 korun. Dnes je to maximálně 500 korun, což pro firmy přestalo být obchodně zajímavé,“ doplnil Šmíd.

Do budoucna u podniků zároveň očekává větší snahu o optimalizaci distribuční složky na fakturách. Pojit se s tím nejčastěji může kromě zmíněné fotovoltaiky zejména výměna jističů, které u větších firem mohou v distribuční složce ušetřit za rok i desetitisíce korun. Podle Šmída však řada podniků začne tuto záležitost řešit až v momentu, kdy uvidí na fakturách letošní nárůst distribučních poplatků. „Ačkoliv debata ohledně cenového rozhodnutí byla na konci loňského roku poměrně bouřlivá, firmy se poplatky v distribuční složce začnou více zabývat až v momentu, kdy se jich problém začne týkat. Dosud se primárně věnovaly prakticky pouze ceně silové elektřiny,“ uzavřel obchodní ředitel společnosti MJEnergie.

O společnosti MJEnergie

Společnost MJEnergie (Myjsmeenergie s.r.o.) je objemově největším externím prodejcem energií pro firmy v České republice. Vznikla v říjnu 2020, za první rok existence přitom prodala 1,8 TWh energie. Kromě elektřiny a plynu se zaměřuje také na řešení osvětlení, fotovoltaiku, rekuperace či topení a klimatizace. Mezi její klíčové partnery patří E.ON, Energetický a průmyslový holding či Pražská plynárenská. Ve společnosti aktuálně působí dvacetičlenný tým s třicetiletými zkušenostmi v oboru energetiky.

Napsat komentář