Konkurence na automobilovém trhu s příchodem nových hráčů z Číny a USA stále sílí. Evropské firmy proto hledají cesty, jak zvýšit vlastní konkurenceschopnost a pružně reagovat na změny v dodavatelském řetězci. Skupina BMW centralizuje svá datová úložiště na platformu společnosti SAP a využije její cloudové analytické nástroje, aby předešla výpadkům ve výrobě a zefektivnila vlastní procesy.

Podle odhadů konzultantské společnosti Srive investují automobilky do digitalizace až 25 % rozpočtu na výzkum a vývoj. „V Česku i Německu patří automobilový průmysl mezi tahouny ekonomiky. Proto je nesmírně důležité posílit jeho konkurenceschopnost, aby se firmy dokázaly co nejlépe vyrovnat s případnými výpadky v dodávkách a přeplánovat výrobu. Díky cloudovým řešením a umělé inteligenci dnes mohou sledovat data v reálném čase a plánování, které dříve zabralo týdny, realizovat v řádu dnů či hodin,“ říká Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.

Mezi řešení, která BWM nově využívá, patří SAP Business Technology Platform a SAP Analytics Cloud. Od nich automobilka očekává optimalizaci svých plánovacích procesů, řízení dodavatelského řetězce a automatizaci vytváření reportů. V plánování se zaměří zejména na předvídání požadavků na projekty, analýzu různých scénářů budoucího vývoje nebo vylepšení celkového přehledu o vývoji dodavatelského řetězce.

BMW spolupracuje se SAP přes třicet let a využívá řadu jejích řešení od řízení udržitelnosti po cloudové ERP. Minulý rok spustila automobilka systém SAP S/4HANA ve své inovativní továrně iFactory v Oxfordu. Obě firmy také stály u zrodu sítě Catena-X, která má decentralizovaným způsobem propojit data napříč dodavatelskými řetězci v automobilovém průmyslu s cílem zvýšit kvalitu vyráběných vozů a snížit uhlíkové emise.

O společnosti SAP

SAP je světovým lídrem v oblasti podnikových aplikací a umělé inteligence pro byznys a nachází se na pomezí technologií a podnikání. Více než padesát let se organizace spoléhají na SAP, aby jim pomohl dosahovat výjimečných výsledků prostřednictvím integrace klíčových podnikových procesů zahrnující finance, nákup, lidské zdroje, řízení dodavatelských řetězců nebo vztahy se zákazníky. Další informace naleznete na www.sap.com.

V České republice zaměstnává SAP přes 3 000 lidí a patří mezi největší IT zaměstnavatele. Management společnosti tvoří ze 45 % ženy, v celkovém počtu zaměstnanců se jedná o 50 %. Celosvětově využívá řešení SAP 99 ze 100 největších společností z žebříčku Fortune 500 a zákazníci SAP vytváří 87 % světového obchodu.

Tento dokument obsahuje výhledová prohlášení, což jsou předpovědi, projekce nebo jiná prohlášení o budoucích událostech. Tato prohlášení jsou založena na současných očekáváních, prognózách a předpokladech, které podléhají rizikům a nejistotám, jež mohou způsobit, že se skutečné výsledky a výstupy budou podstatně lišit. Další informace týkající se těchto rizik a nejistot lze nalézt v našich dokumentech předložených americké Komisi pro cenné papíry (SEC), mimo jiné v části Rizikové faktory ve výroční zprávě společnosti SAP na formuláři 20-F za rok 2023.

© 2024 SAP SE. Všechna práva vyhrazena.

Společnost SAP a další produkty a služby SAP zde uvedené, jakož i jejich příslušná loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti SAP SE v Německu a dalších zemích. Další informace o ochranných známkách a upozornění naleznete na https://www.sap.com/copyright

Napsat komentář