Díky možnosti vizuálních záznamů využívají Smartlook k analýze chování hráčů úspěšná česká i zahraniční studia. Mezi nimi jsou Vertigo Games nebo například Madfinger Games, které nástroj použily při vývoji svého úspěšného titulu Shadowgun Legends s 28 miliony stažení. Pro vývoj mobilních her potřebují herní studia způsoby, jak efektivně optimalizovat obtížnost, odstraňovat chyby a zdokonalovat způsoby monetizace. Místo složitého dedukování chyb z kódu vidí vývojáři díky analytice Smartlooku kroky hráče okamžitě a mohou tak urychlit vývoj hry. Nespornou výhodou je potom také to, že na výkon zařízení či hry nemá nasazení analytického nástroje žádný vliv.

„Asi každý hráč si někdy položil otázku, jak studia řeší nastavování herní obtížnosti. Řešení pro analytiku mobilních her vychází principiálně z našeho standardního nástroje, ale je uzpůsobeno potřebám herních vývojářů. Díky němu jsou schopni na záznamu vidět, co hráč dělal, kam klikal a kam se dostal předtím, než hru opustil. A tak mohou jasně určit, jaký parametr hry je potřeba upravit. Využívají ho ale také ke zdokonalování vizuálu a způsobů monetizace, nebo zkrátka k napravování technických chyb,“ vysvětluje Ondřej Machek, CTO Smartlooku.

Vývojář přitom nemusí sledovat záznamy hraní v celé délce. Smartlook mu dokáže automaticky ukázat moment, kdy hráč opustil hru nebo kdy si zakoupil určitou položku. Stejně jako u standardní analýzy může vývojář vytvořit „funnel“, tedy soubor úkonů, které chce, aby hráč v ideální situaci vykonal. Nástroj mu pak ukáže, při kterém konkrétním kroku hráč odpadl. Podobně Smartlook dovoluje vývojáři filtrovat záznamy různých hráčů podle toho, ve které z těchto částí odpadli, nebo na základě dalších parametrů.

„V analytice není zásadní jen způsob, jakým člověk hru hraje. Velký důraz vývojáři kladou i na vizuální stránku. Určit to, kam umístit konkrétní tlačítko nebo prvek uživatelského rozhraní (HUD), může být složitější, než se zdá. Díky záznamům ale vývojář jasně vidí, s čím má hráč problém nebo proč nekliká na určité tlačítko,“ uvádí Machek.

Aby odstraňování chyb nebylo utrpení

Mezi klienty Smartlooku z řad herních studií patří například Madfinger Games, které Smartlook použily i pro vývoj své úspěšné hry Shadowgun Legends. Ta má na Google Play a Apple store dohromady přes 28 milionů stáhnutí. Smartlook vývojářům studia pomohl s identifikací hned několika problémů. Pomáhá ale i testerům, kteří nemusí složitě popisovat chybu, ale místo toho vývojáře odkážou na konkrétní časový úsek. Chyby mohou být technického rázu, nebo se může jednat například o neočekávané chování hráčů.

„Potýkali jsme se se situací, kdy si hráči po dokončení levelu z nějakého důvodu nevyzvedávali odměnu. Protože jsme neměli možnost zjistit, proč tomu tak je, rozhodli jsme se pro Smartlook. Nyní můžeme na záznamech přesně vidět, co se stalo, a nastavovat konkrétní eventy, díky kterým máme přehled o hráčových krocích. Velkou výhodou je pro nás i nenáročnost analytiky na výkon, protože ne všichni hráči mají ty nejnovější modely telefonů,“ říká Miroslav Ondruš, CTO Madfinger Games.

Vývojáři si navíc mohou kvalitu uchovávaných záznamů nastavit, a to včetně rozlišení a FPS. Samotné SDK (software development kit) spuštěné na mobilní hře navíc neshromažďuje žádné potenciálně citlivé údaje a hráči, potažmo uživatelé, zůstávají zcela anonymní. Zato vyžaduje nezbytně nutná oprávnění v mobilu, která jsou ale spíše formalitou. Nástroj sbírá jen data o jednotlivých interakcích. Ta jsou zcela anonymizována a konkrétního uživatele tak Smartlook ani vývojář hry nemůže identifikovat.

Více o Smartlooku

Smartlook kouzlí s analytikou dat. Jde o software, který propojuje nahrávací systém a analytické nástroje a díky němuž mohou firmy sledovat, k jakým interakcím ze strany návštěvníků dochází. Kombinace živých nahrávek a pokročilých analytických funkcí umožňuje zhlédnout nejdůležitější momenty cesty uživatele přímo očima zákazníka. Neunikne vůbec nic – každé kliknutí a pohnutí myší je detailně zachyceno. Už žádné „proč nedokončil nákup“ nebo „proč nechápe, že na tohle místo klikat nemá“, už žádné hádání, ale hmatatelné odpovědi. Smartlook jsou Brňáci, ale kanceláře mají také v Praze. Podívat se na weby a mobilní aplikace očima uživatelů umožňují dnes už více než šedesáti tisícům klientů, mezi něž patří třeba Volvo, Miele, Vogue nebo taky čeští Rohlík a Alza.

Napsat komentář