Pestrý program jubilejního desátého ročníku akce Korzo Národní navštívilo 95 199 lidí. Meziročně návštěvnost stoupla o 26,6 tisíc. Průměrná doba návštěvníka strávená na Národní činila 71 minut.

Čísla vychází z analytiky anonymizovaných lokalizačních dat ze sítě operátora přepočtených na populaci, počet mobilních telefonů v ní, podíl operátora na trhu, porovnání návštěvnosti s jinými pátky v dané časové sekvenci a dalších parametrů.

Mottem 10. ročníku Korza Národní bylo „Časy se mění“. Nechtěli jsme pouze vzpomínat na minulost. Chtěli jsme návštěvníky akce a občany povzbudit k tomu, abychom se dívali na současnost a především na budoucnost a byla slyšet témata, která by si Češi přáli. Cítili jsme také potřebu debatovat o výzvách, ze kterých má naše společnost v rychle se měnícím světě strach. Máme radost, že to naši návštěvníci cítí podobně. Korzující občané tak potvrdili, že v nich letošní program, který měl přes 100 bodů, opravdu rezonoval a svobodná budoucnost pro ně není samozřejmostí. Už teď chystáme pro 35 výročí sametové revoluce program, který nám interaktivním způsobem pomůže připomenout společenské hodnoty a zviditelnit důležité a aktuální otázky,“ uvedl Jan Hlaváček, ředitel spolku Díky, že můžem.

„Demokracii vnímáme jako velmi důležitou hodnotu, proto jsme se rozhodli celoročně podporovat různé aktivity spolku Díky, že můžem,“ uvedl Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti T-Mobile Czech Republic, a doplnil: „Samotný 17. listopad jsme věnovali diskuzím s našimi partnery z občanského a akademického sektoru nad aktuálními tématy souvisejícími udržitelností podnikání.“

Napsat komentář