Pokrok v oblasti AI přináší nové možnosti interakce s digitálními asistenty v mnoha odvětvích. Nové ukázky demonstrují také využití umělé inteligence pro přirozenější interakci s NPC. Důležitou roli v tom hrají služby NVIDIA ACE.

NVIDIA Avatar Cloud Engine nebo také mikroslužby NVIDIA ACE staví na technologiích NVIDIA Riva a NVIDIA Audio2Face ve spojení s rozsáhlými jazykovými modely (LLM). Díky tomu umožní NPC zpracovávat hlasové pokyny a na jejich základě reagovat a vést dialogy. Vývojáři díky tomu mohou vytvářet postavy schopné vést přirozené rozhovory, které se přizpůsobují rozhodnutí hráče. To otevírá dveře pro jedinečné úkoly a personalizovanému zážitku ze hraní. Tento rok byl pokrok v této oblasti demonstrován prostřednictvím několika technologických ukázek:

  • Covert Protocol: Spolupráce mezi „NEO NPC“ společnosti Ubisoft, technologií umělé inteligence společnosti Inworld a NVIDIA ACE předvedla na konferenci GDC novou simulaci sociálních interakcí mezi herními postavami. Herní mechanika vyžadovala, aby hráči hovořili s dynamickými NPC jako soukromí detektivové, přičemž konverzace probíhala v reálném čase a postavy postavy měly povědomí o prostředí, do kterého jsou zasazeny.
  • NVIDIA Kairos: Demo zasazené do již známého ramen bistra bylo předvedeno na veletrhu CES. Ukázalo schopnost NPC využívajících NVIDIA ACE mluvit mezi sebou a uvědomovat si objekty kolem sebe, což výrazně zlepšilo jejich interaktivitu.

Vliv NVIDIA ACE přesahuje hranice her, uplatnění najde i v dalších oborech díky vytváření realistických digitálních asistentů: od segmentu zdravotnictví, kde působí např. společnost Hippocractic AI, až po avatary nasazované v oblasti péče o zákazníky společnosti UneeQ.

Detaily přináší aktuální AI Decoded blog: https://blogs.nvidia.com/blog/ai-decoded-ace-microservices-digital-humans/

Další odkazy:

Stránka seriálu AI Decoded: https://blogs.nvidia.com/blog/tag/ai-decoded/
Zprávy z GDC na téma „digitálních lidí“: https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/nvidia-ace-gdc-gtc-2024-ai-character-game-and-app-demo-videos
Projekt NEO NPC společnosti Ubisoft: https://news.ubisoft.com/en-us/article/5qXdxhshJBXoanFZApdG3L

Napsat komentář