Česká republika výrazně zaostává za zbytkem Evropy v digitalizaci měst, předběhlo ji i Rumunsko. Právě to odhaluje studie Vodafonu, kterou zpracovala společnost Opinion Matters napříč deseti evropskými zeměmi.

Analýza Vodafonu s názvem Fit for the Future Cities porovnala úroveň zavádění konceptu Smart City v deseti zemích Evropy, včetně Německa, Itálie, Rumunska nebo Španělska. V kategorii, která hodnotí podíl těch nejlépe zavedených chytrých měst, se Česká republika řadí na úplný chvost v žebříčku sledovaných zemí s pouhými 5 %. Ve srovnání s ostatními zeměmi má také nejvyšší podíl těch, která jsou v zavádění inteligentních prvků na úplném začátku (45 %) a s desetiprocentním odstupem se umístila až za Rumunsko. Premiantem je pak Španělsko, které těží z technologicky vyspělých měst a nebrání se investicím do inovativních řešení.

Chytrá města pomohou zvládnout energetickou krizi

Evropská komise si stanovila ambiciózní cíl – do roku 2030 vytvořit 100 inteligentních měst s nulovými emisemi oxidu uhličitého. Zejména v současné situaci, kdy Evropa čelí energetické krizi, je urychlení digitalizace naprostou prioritou. Vzhledem k tomu, že tři čtvrtiny občanů EU žijí ve městech a na města připadá 78 % světové spotřeby energie, je třeba investovat do digitálních řešení schopných snížit celkovou spotřebu energie a snížit závislost na uhlíkových zdrojích.

Podle analýzy Fit for the Future Cities už zhruba 45 % měst ve sledovaných evropských zemích začalo zavádět různá digitální řešení, ale v dalším rozvoji měst budoucnosti stojí mnoho bariér. Potřebují jasnou strategii pro realizaci svých budoucích ambicí, stejně jako finanční investice.

Vodafone městům se zaváděním chytrých řešení dlouhodobě pomáhá a investuje i do budování nejmodernější digitální infrastruktury. V České republice se zapojil například do projektu 5G pro 5 měst, ale především už letos rozšířil pokrytí 5G sítí tak, že ji má na dosah více než 70 % české populace. Například město Karlovy Vary s pomocí Vodafonu zavedlo chytrý svoz odpadu, který je založen na unikátní síti NB-IoT. Do kontejnerů umístilo speciální senzory, které umožňují sledovat jejich zaplněnost. Město pak může data dlouhodobě sledovat a naplánovat nejvhodnější strategii svozu odpadu, která je efektivnější a úspornější z hlediska financí i uhlíkových emisí.

Se zaváděním dalších inovativních řešení není dobré otálet a Vodafone může podat pomocnou ruku i dalším samosprávám. Vinod Kumar, výkonný ředitel mezinárodní značky Vodafone Business, vysvětluje: „V souvislosti se současnou energetickou krizí a růstem životních nákladů nemůžeme čekat na ideální dobu nebo na dokonalé řešení. Čas je právě teď a Vodafone je připraven pomoci vládám a společnostem řešit tyto výzvy bezprostředně.“ 

O společnosti Vodafone

Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. Naším cílem je „spojovat pro lepší budoucnost“ a naše odborné znalosti a rozsah působení nám dávají jedinečnou příležitost dosáhnout pozitivní změny pro společnost. Naše sítě udržují rodiny, přátele, firmy i vlády ve spojení a hrajeme zásadní roli při udržování chodu ekonomik a kritických odvětví, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Vodafone je největším operátorem mobilních a pevných sítí v Evropě, je největším světovým poskytovatelem připojení k internetu věcí (IoT) a naše technologická platforma M-Pesa v Africe umožňuje 50 milionům lidí těžit z přístupu k mobilním platbám a finančním službám. Mobilní a pevné sítě provozujeme v 21 zemích a ve 47 dalších spolupracujeme v oblasti mobilních sítí s partnery. K 30. červnu 2022 jsme měli více než 300 milionů mobilních zákazníků, více než 28 milionů zákazníků s pevným připojením, více než 22 milionů televizních zákazníků a 160 milionů připojených IoT zařízení a platforem.

V České republice poskytuje Vodafone služby více než 4,5 milionu zákazníků – zhruba 3,9 milionu připadá na mobilní služby, dalších přibližně 700 tisíc na fixní služby, kde Vodafone posílil svou pozici po integraci společnosti UPC Česká republika. Podporujeme diverzitu a inkluzi prostřednictvím našich politik v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, celosvětově s pomocí internetového připojení posilujeme postavení žen a obecně zlepšujeme přístup ke vzdělání a digitálním dovednostem. Respektujeme všechny jednotlivce bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, kulturu nebo náboženství.

Vodafone rovněž dělá významné kroky ke snížení dopadu svého podnikání na planetu. Jde například o nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů po celém světě i o opětovné použití, další prodej nebo recyklaci 100 % našeho nadbytečného síťového vybavení nejpozději od roku 2025. Firma také postupně snižuje emise skleníkových plynů z provozu i z dodavatelského řetězce. Díky těmto krokům chce Vodafone dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality. Více informací na www.vodafone.cz.

Napsat komentář

%d bloggers like this: